Anunturi

 • Rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării postului de Sef formatie muncitori din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, din perioada 25.10.2017 - 27.10.2017

  Publicat la 30 Octombrie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului de Sef formatie muncitori in cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, din data de 25.10.2017

  Publicat la 26 Octombrie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Centralizator nominal al concursului organizat în vederea ocupării postului de ingrijitor animale - muncitor necalificat I din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, din data de 02.10.2017 si 04.10.2017

  Publicat la 5 Octombrie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de sef formatie muncitori, grad II, in cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

  Publicat la 3 Octombrie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Anunt prganizare concurs pentru ocuparea postului de - Muncitor necalificat - Ingrijitor animale, tr. I in cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

  Publicat la 8 Septemberie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de - REFERENT - treapta I, in cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

  Publicat la 25 August 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Rezultatele finale ale concursului organizat în vederea ocupării postului de Ingrijitor animale- Muncitor necalificat I din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, în data de 06.07.2017 si 10.07.2017

  Publicat la 12 Iulie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Rezultatele probei practice la concursul organizat în vederea ocupării postului de Ingrijitor animale- Muncitor necalificat I din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, în data de 06.07.2017

  Publicat la 07 Iulie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie - Îngrijitor animale- Muncitor Necalificat, tr. I, în cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, din perioada 06 - 10 iulie 2017

  Publicat la 28 Iunie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat - Ingrijitor animale

  Publicat la 14 Iunie 2017
  Click aici pentru a detalii


 • REZULTATELE FINALE ale concursului organizat în vederea ocupării unei functii contractuale de executie –sudor din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, din perioada 14.04.2017 - 19.04.2017

  Publicat la 20 Aprilie 2017
  Click aici pentru a deschide documentul


 • Rezultatele probei practice la concursul organizat în vederea ocupării postului de Sudor din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică din data de 19.04.2017

  Publicat la 20 Aprilie 2017
  Click aici pentru a deschide documentul


 • Rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului de Sudor, tr. II, în cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, din data de 14.04.2017

  Publicat la 15 Aprilie 2017
  Click aici pentru a deschide documentul


 • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie - SUDOR, tr. II, din perioada 14-19 aprilie 2017

  Publicat la 07 Aprilie 2017
  Click aici pentru a deschide documentul


 • Anunt organizare concurs pentru ocupare postului de Sudor, treapta II

  Publicat la 23 Martie 2017
  Click aici pentru a deschide documentul


 • Rezultatele finale la examenul organizat în vederea promovării în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Secției Grădina Zoologică - Direcţia Grădina Zoologică - 05.12.2016

  Publicat la 7 Decembrie 2016
  Deschide Rezultatele


 • Rezultatul final la examenul organizat în vederea promovării în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului financiar contabil administrativ juridic resurse umane - Direcţia Grădina Zoologică - 06.12.2016

  Publicat la 7 Decembrie 2016
  Deschide Rezultatele


 • Rezultatul final la examenul organizat în vederea promovării în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului financiar contabil administrativ juridic resurse umane -Direcţia Grădina Zoologică- 06.12.2016

  Publicat la 7 Decembrie 2016
  Deschide Rezultatele


 • Direcţia Gradina Zoologica cu sediul in Targoviste, Calea Domneasca , nr. 171B, Judeţ Dambovita cod postai 130003, invita toti operatorii ecomnomici interesaţi sa depună oferta pentru achiziţia de servicii de proiectare si execuţie Branşament / racord canalizare reţea apa pluviala. ( SF+PT+CS+DE+AT)

  Publicat la 21 Noiembrie 2016
  Deschide Invitatia de participare
  Deschide Specificatii Tehnice


 • DIRECŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ - Târgovişte anunta ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE în treapte sau grade profesionale a personalului contractual


  Publicat la 17 Noiembrie 2016
  Click aici pentru a deschide documentul

 • Rezultatul final al concursului organizat în vederea ocuparii unei funcţii contractuale de execuţie Tractorist în cadrul Direcţiei Grădina Zoologicăîn perioada 31 mai 2016 - 06 iunie 2016


  Publicat la 08 Iulie 2016
  Click aici pentru a deschide documentul

 • Rezultatul final al concursului organizat în vederea ocuparii unei funcţii contractuale de execuţie Ingrijitor animale – muncitor necalificat în cadrul Direcţiei Grădina Zoologică în perioada 31 mai 2016 - 06 iunie 2016


  Publicat la 08 Iulie 2016
  Click aici pentru a deschide documentul

 • Rezultatul Probei Scrise ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție – Ingrijitor animale-MN în cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, în perioada 31.05-06.06 2016


  Publicat la 01 Iulie 2016
  Click aici pentru a deschide documentul

 • Rezultatul Probei Scrise ale candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție – Tractorist în cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, în perioada 31.05-06.06 2016


  Publicat la 01 Iulie 2016
  Click aici pentru a deschide documentul

 • Rezultatul Selecției Dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție – Ingrijitor animale-MN în cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, în perioada 31.05-06.06 2016


  Publicat la 25 Mai 2016
  Click aici pentru a deschide documentul

 • Rezultatul Selecției Dosarelor candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție – Tractorist în cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, în perioada 31.05-06.06 2016


  Publicat la 25 Mai 2016
  Click aici pentru a deschide documentul

 • ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE Muncitor necalificat - Ingrijitor animale, în cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste


  Publicat la 9 Mai 2016
  Click aici pentru a deschide conditiile generale si bibliografia

 • ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE Tractorist, treapta II, în cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste


  Publicat la 9 Mai 2016
  Click aici pentru a deschide conditiile generale si bibliografia

 • ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE Muncitor necalificat - Ingrijitor animale, în cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste


  Click aici pentru a deschide conditiile generale si bibliografia

 • ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE Tractorist, treapta II, în cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

  Click aici pentru a deschide conditiile generale si bibliografia

 • REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE sofer treapta I, în cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

  Click aici pentru a deschide documentul

   

 • ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE sofer treapta I, în cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

  CONDITII GENERALE:
  potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificata si completata
   
  CONDITII SPECIFICE:
  -  Studii generale sau medii;
   - Vechime de min. 8 ani, cu experienta in domeniul conducerii autovehiculelor;
   - Permis auto categoriile B, C, E;
   - Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
  *capacitate de comunicare;
  *disponibilitate de lucru în echipă;
  *rezistenţă crescută la stres şi autocontrol;
  *disponibilitate de a raspunde activitatilor solicitate, dupa program;
  *loialitate faţă de instituţie.

  DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde:

  • cerere de inscriere;
  • copia actului de identitate;
  • diplome  de studii (original plus copie) pentru studii de baza si complementare ;
  • carnet de munca (original plus copie) sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau specialitate ;
  • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  DATA LIMITA A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:
  În termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Directiei Gradina Zoologica Targoviste (16 februarie 2016).

   

  DATA  SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

  • Proba scrisa în data de  24 februarie 2016, ora 0900 ;
  • Proba practică în data de 01 martie 2016, ora  0900.

  Obs.
  -   Ambele probe se vor  sustine la sediul Directiei Gradina Zoologica Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 171 B.

   Afisarea rezultatelor probelor se face in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii fiecarei probe ;

  • Termenul in care se pot depune contestatii este de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a probei practice;
  • Termenul in care se afiseaza rezultatele contestatiilor este de cel mult o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ;
  • Afisarea rezultatelor finale se face in termen de maximum o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor eventualelor contestatii formulate pentru proba practica.

  BIBLIOGRAFIA:

  • Codul muncii- Titlul II - Capitolu II - “Executarea contractului individual de munca“, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: - Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 191/2002-Legea gradinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 205/2004 privind bunastarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 9/2008 privind bunastarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SEDIUL DIRECTIEI GRADINA ZOOLOGICA TARGOVISTE, TEL: 0245 616 558. 

   

 • Anunt deschidere pavilion acvaristic

  Mos Craciun 2015 a adus in dar, vizitatorilor Zoo Targoviste peste 100 de specii de pesti, cu care au fost populate 32 acvarii in Pavilionul acvaristic din incinta Gradinii. Va asteptam cu mult drag!

   

 • ANUNT PTIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE - Muncitor calificat- INGRIJITOR ANIMALE - treapta III, in cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

   

  Descarca documentatia, click aici Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la tel. nr. 0245.616.558.

   

 • ANUNT VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUUI NR. DE 13 EXEMPLARE PONEI

   

  Direcţia Zoologică Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 171 B, CUI 23676401, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică deschisă, a unui numar de 13 exemplare ponei, din care 7 masculi si 6 femele, conform H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Deciziei nr. 7/24.07.2015, din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică. Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei, dupa cum urmează:
  - 04.11.2015 şi 18.11.2015, orele 1000;
  - 02.12.2015 şi 16.12.2015, orele 1000.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la tel. nr. 0245.616.558.

   

 • ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT - treapta I, in cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste

   

  CONDITII GENERALE: potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificata si completata
   
  CONDITII SPECIFICE:
  -  Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   -  Vechime min. 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale;
   - Vechime de min. 5 ani, atestata cu carte de munca/adeverinta salariat, in domeniul cresterii si ingrijirii animalelor domestice si salbatice;
   - Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
  *capacitate de comunicare;
  *disponibilitate de lucru în echipă;
  *rezistenţă crescută la stres şi autocontrol;
  *stil concis şi precis în identificarea problemelor şi definirea lor;
  *profesionalism, imparţialitate, independenţă, integritate morală, cinste, corectitudine, transparenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  *loialitate faţă de instituţie.

  DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde:

  • cerere de inscriere;
  • copia actului de identitate;
  • diplome  de studii (original plus copie) pentru studii de baza si complementare ;
  • carnet de munca (original plus copie) sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau specialitate ;
  • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  DATA LIMITA A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: În termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Directiei Gradina Zoologica Targoviste (28 AUGUST 2015).

   

  DATA  SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

  • Proba scrisa în data de  7 septembrie 2015, ora 0900 ;
  • Proba practică în data de  11 septembrie 2015, ora  0900.

  Obs.
  Ambele probe se vor  sustine la sediul Directiei Gradina Zoologica Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 171 B.

   Afisarea rezultatelor probelor se face in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii fiecarei probe ;

  • Termenul in care se pot depune contestatii este de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a probei practice;
  • Termenul in care se afiseaza rezultatele contestatiilor este de cel mult o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ;
  • Afisarea rezultatelor finale se face in termen de maximum o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor eventualelor contestatii formulate pentru proba practica.

  BIBLIOGRAFIA:

  • Codul muncii- Titlul II - Capitolu II - “Executarea contractului individual de munca“, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: - Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 191/2002-Legea gradinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 205/2004 privind bunastarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 9/2008 privind bunastarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SEDIUL DIRECTIEI GRADINA ZOOLOGICA TARGOVISTE, TEL: 0245 616 558. 

   

 • Anunt achizitie

  IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI Referitor la: Achiziţia de produse - Acvarii (inclusiv accesorii)
  Subiect: Solicitare oferta de pret
  Se impune dotarea pavilionului acvaristic cu 32 acvarii (inclusiv accesorii).
  Prin urmare este necesarea achiziţionarea produselor, conform Caietului de sarcini. Va rugam sa ne prezentaţi oferta dumneavoastră de pret, tehnica si financiara, care sa cuprindă preţul total, fara TVA si detalierea pe componente.
  Detaliile tehnice se regăsesc in Caietul de sarcini. Data limita de primire a ofertelor este: 14.08.2015, ora 16:00. Oferta de pret se va depune la secretariatul Direcţiei Gradina Zoologica, adresa Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 171 B, Jud. Dambovita sau la adresa de e-mail zootgv@yahoo.com, urmând ca documentele originale sa fie trimise prin posta, cu confirmare de primire.
  Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon: 0732 100 230.
  Click aici pentru a descarca caietul de sarcini + alte documente necesare procedurii de achizitie.